Pożyczki Gotówkowe

JAK TO DZIAŁA ?

Nasze BiuroOdszkodowan.co.uk nawiązuje bardzo dobrą komunikację z klientem, w trakcie całego trwania procesu odzyskania odszkodowania - jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszą współpracę zaczniemy poprzez kontakt telefoniczny lub wypełnienie krotkiego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej. Prosimy wypełnić go, a my zajmiemy sie reszta. Oddzwonimy i rozpoczniemy współprace. Oto etapy procedury, jaka czeka Państwa w procesie uzyskania calego odszkodowania:

Zebranie potrzebnych danych
  • Etap 1 to zebranie od Państwa niezbędnych informacji na temat wydarzenia. Nasz konsultant kancelarii odszkodowawczej nawiązuje z Państwem kontakt w celu dokladniejszego wypełnienia formularza. Jest to bardzo istotna kwestia, pozwala ona na poczatku na oszacowanie prawdopodobieństwa wygrania sprawy.

---------------------------

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI
  • Etapem 2 jest spotkanie lub korespondencja listowna. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dojedziemy, dowolne miejsce na terenie Londynu, całej Anglii lub Walii. Po ustaleniach i zebraniu niezbędnych dowodów w sprawie, nasi prawnicy składają wniosek o odszkodowanie do firmy ubezpieczającej sprawcę wypadku. Wówczas zaczyna się intensywna opieka prawna kancelarii nad Państwa sprawą. Nasi fachowcy zajmują się wszelkimi formalnymi kwestiami dotyczącymi calego procesu odszkodowawczego. Całość przebiegnie na zasadzie No Win No Fee .

--------------------------------

ANALIZA DOWODÓW
  • Etap 3. W trybie natychmiastowym firma zajmująca się obsługą prawną sprawcy analizuje dowody przedstawione we wniosku do odszkodowania. Są takie sytuacje, gdy dowody ewidentnie przemawiają na Państwa korzyść, dlatego też prawnicy ubezpieczyciela sugerują szybkie i ugodowe załatwienie sprawy. Prawnicy naszej Kancelarii mają za zadanie sprawdzić czy nie należy się Państwu wyższa kwota. Kierujemy się wiedzą i doświadczeniem więc doradzimy co zrobić, by uzyskać jak najlepsze odszkodowanie

---------------------------------

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
  • Etap 4. Bez wątpienia prawnicy firmy ubezpieczającej sprawcę, biorąc pod uwagę wszystkie dowody przedstawione w sprawie muszą zaproponować wypłacenie zadowalającej Państwa kwoty. Zadaniem naszej Kancelarii jest oszacowanie prawdziwego i faktycznego oraz należnego odszkodowania. Bierzemy pod uwagę wszelkie straty materialne poniesione na skutek wypadku.

---------------------------------

WYPŁATA ODSZKODOWANIA
  • Etap 4. To istotny moment całej naszej procedury. Po pozytywnym wyniku negocjacji nasz klient otrzymuje kwotę będącą zadośćuczynieniem za poniesione w trakcie wypadku koszty ze stratami.

----------------------------------

CO ZNACZY “No Win No Fee” ?

Adwokat, który zostanie przydzielony do Twojej sprawy zobowiązuje się nie pobierać absolutnie żadnej opłaty w wypadku, gdy nie wygra. Upewnimy się także, że ubezpieczenie od jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego pokryje koszty przeciwnej strony. Oznacza to, że walczysz w swojej sprawie bez ryzyka finansowego. Nie poniesiesz żadnego kosztu.

---------------------------

Czy jeśli wygram, ponoszę jakieś koszty ?

Adwokat, który zostanie przydzielony do Twojej sprawy zobowiązuje się nie pobierać absolutnie żadnej opłaty w wypadku, gdy nie wygra. Upewnimy się także, że ubezpieczenie od jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego pokryje koszty przeciwnej strony. Oznacza to, że walczysz w swojej sprawie bez ryzyka finansowego. Nie poniesiesz żadnego kosztu.

---------------------------------

Odszkodowanie za wypadek

Mogą Państwo starać sie o otrzymanie odszkodowania za każde obrażenie jakie wystąpiło nie z winy własnej. Aby tak sprawa zakończyła się powodzeniem, ktoś inny musi być odpowiedzialny za sprawienie Państwa obrażeń, może to być inna osoba prywatna, firma , organizacja, zaklad pracy itd. Aby wygenerować odszkodowanie za obrażenia lub szkody musimy udowodnić, iż wystąpiło zaniedbanie po stronie przeciwnej i rezultatem tego wydarzenia doznano obrażeń lub usczerbku na zdrowiu. W wielu incydentach o odszkodowania za obrażenia lub zaniedbanie winne jest niedbalstwo lub zaniechanie podstawowych czynności, jaka powinna zostać wykonana, spoczywajacej po stronie przeciwnej – osobie prywatnej, firmie , korporacji, urzedowi lub instytucji.

---------------------------------

CAŁY PROCES UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE - JAK TO WYGLĄDA?
1. Ocena sensowności roszczenia o odszkodowanie

Pierwszymi podstawowym krokiem o ubieganie się o odszkodowanie, należy ocenić swoją sprawę z prawnikiem. To należy do naszego obowiazku. Nasza Kancelaria prawna BiuroOdszkodowan.co.uk posiada profesjonalizacje w odszkodowaniach powypadkowych. Rzetelnie ocenimy Państwa sprawę bez zaliczek i opłat. Nasz prawnik zbierze potrzebne dane a następnie udzieli fachowej Państwu informacji z porada:

  • Czy mogą Pastwo ubiegać się o odszkodowanie z zadość uczynieniem
  • Jakie są szanse i mozliwosci na zakończenie sprawy sukcesem
  • Przybliżona kowota odszkodowania jakie mogą Państwo uzyskać

Nasz Prawnik po dokonaniu Państwa oceny sprawy podejmie decyzję o tym czy możemy przyjąć sprawę na zasadzie no win no fee czyli bez jakichkolwiek kosztów.

.

2. Złożenie decyzcji o odszkodowanie

W dalszym postępowaniu, nasz wyznaczony prawnik prowadzący Państwa sprawę dostarczy informacji składając wniosek przeciwko osobie fizycznej lub organizacje odpowiedzialnej za spowodowanie obrażeń lub wypadku. W takich przypadkach zwykle stroną przeciwną jest firma ubezpieczeniowa, która także wyznacza kancelarię prawną celem obrony prowadzonej sprawy. Wyłacznie całą korespondnencja związaną ze sprawą odbywa się przy uzyciu prawnika. Tutaj nie muszą Państwo kontaktować się bezpośrednio z żadną ze stron w sprawie. My zajmiemy sie resztą.

.

3. Czynnosci roszczeń o odszkodowanie

Proces analizy roszczenia oraz negocjacji odszkodowania może trwać od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Sa sprawy trudniejsze, zwiazane z dluzszym procesem leczenia lub stopnia komplikacji sprawy. Państwa przydzielony prawnik zbierze wszystkie dowody wspierające roszczenia o odszkodowanie, odpowiednio przygotuje sie do sparwy i skontaktuje się ze świadkami, dokladnie sprawdzi i przeanalizuje raporty z wypadku oraz dokumentację medyczną. Nasz zespol skonsultuje się z niezależnymi ekspertami. W przypadkach gdzie urazy byly ciezsze, mogą Państwo zostać poproszeni o udanie się na wizytę lekarską, odpowiednio Panstwa do tego przygotowujac. Kiedy prawnik nagromadzi wszystkie dowody zostaną one zaprezentowane firmie ubezpieczeniowej strony przeciwnej.

.

4. Negocjacja odszkodowania

Po otrzymaniu wszystkich zgromadzonych dowodów przez jednostke ubezpieczeniową, może ona podjąć decyzję aby wypracowac ugodę w Państwa sprawie o odszkodowanie poprzez uskutecznienie oferty wypłaty odszkodowania. Na tym etapie prawnik użyje biegłosci oraz swojej ekspertyzy informując czy oferta jest odpowiednia i czy powinna zostać zaakceptowana lub odrzucona. W przypadku gdy odrzucą Państwo ofertę ugody, sprawa może zostać skierowana do Sądu gdzie dalsze odszkodowanie zostanie okreslone i oszacowane przez Sędziego, który jak rowniez ustali wysokość Twojego odszkodowania.

.

5. Wypłata odszkodowania

Nieistotne pozostaje czy odszkodowanie zostanie uzyskane na drodze ugody czy też przyznane przez Sąd, odszkodowanie otrzymasz. Walczymy w Państwa imieniu o najwyższą kwote odszkodowania.

-----------------------------------

Czy ponoszę jakieś koszta?

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Nawet jeżeli sprawa nie zakończy się sukcesem na zasadzie No Win No Fee. Sprawa jest ubezpieczona od przegranej. Dla naszych klientów oferujemy niskie prowizje w przypadku wygrania sprawy. Wysokość naszego honorarium polega na procentowym udziale w odzyskanym odszkodowaniu, ktory jest nam wypłacany gdy otrzymasz całe odszkodowanie. Zależy on od stopnia skomplkowania sprawy i wartości przedmiotu sporu (całkowitej wartości sprawy). Zawsze 25%.

-------------------------------------

W JAKICH PRZYPADKACH NIE MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE ?
Wstecz do 3 lat

Zgodne z tutejszym prawem roszczenia cywilne o odszkodowania za obrażenia po wypadku można ubiegac sie na drodze sądowej do 3 lat wstecz, poczynając od poczatku daty wypadku lub daty formalnej diagnozy choroby zawodowej.

Brak niewystarczających dowodów

Aby odszkodowanie mogło się rozpocząć musimy udowodnić stronie przeciwnej, że to jej wina. Oceniając zasadność roszczenia o odszkodowanie, nasz prawnik będzie ustalal kto ponosi winę za spowodowany wypadek. Aby to umożliwić prawnik zobowiazany jest rozpatrzyć Państwa wniosek o odszkodowanie i ustalić poza wszelkim podejrzeniem że strona przeciwna od której uzyskujemy odszkodowanie, jest odpowiedzialna za wystąpienie wypadku, chociażby częsciowo. Jeżeli nie istnieje wystarczająco dowodów lub dowody nie sa przekonywujace najprawdopodobniej Państwa sprawa nie zakończy się skucesem. W takim przypadku doradzimy Państwu, iż szansa na wygraną jest bardzo mała i nie podejmiemy się prowadzenia Państwa sprawy.

Za mała wartość roszczenia

Jeżeli cała wysokość odszkodowania jest poniżej £1,000 , Sąd uzna to za drobna sprawe i będzie postępować z roszczeniem w inny sposób. Jest to przypadek, ze nie będziemy w stanie zaoferować umowy no win no fee. W takim przypadku powinno sie dochodzić roszczeń w trybie odpowiednim dla roszczeń drobnych poprzez Small Claims Court.

--------------------------------------

Czy będę udawać się do Sądu ?

Prawie wiekszość spraw kończy się bez udziału Sądu. To wizja postępowania na drodze sądowej zmusza firme ubezpieczeniowa aby zakończyć postępowanie drogą ugody, jako, że postępowanie sądowe zabiera czas i środki finansowe firmy ubezpieczeniowej. Jeżeli Państwa sprawa trafi przed Sąd to moze to być spowodowane, że ubezpieczyciel uznał iż dowody nie były wiarygodne lub wysokość odszkodowania nie może zostać ustalona drogą ugody.
Jeżeli zebrany materiał dowodowy jest bardzo obszerny, przypuszczalnie sprawa zostanie zakończona bez udziału Sądu.

POLECAMY